Tidningen Tandsköterskan

Uppdragsgivare: Svenska Tandsköterskeförbundet, STF

Utgivning: 4 ggr/år

Upplaga: ca 8.000 ex

Digitalt arkiv: Tandsköterskan

Redaktionell kontakt: Mia Malmstedt, 031-708 66 95, mia.malmstedt@justrivista.se

Annonsering kontakt: Lotta Carlsson, 031-92 93 94, lotta.carlsson@justmedia.se