Tidningen SVEA

Uppdragsgivare: SCR

Utgivning: 4 ggr/år

Upplaga: ca 3.500 ex

Digitalt arkiv: SVEA

Redaktionell kontakt: Håkan Linger, 031-708 66 86, hakan.linger@justrivista.se

Annonsering kontakt: Evelina Karlsson, 031-708 66 98, evelina.karlsson@justmedia.se