SKPF Här & NU

SKPF – Svenska kommunalpensionärernas förbund är ett demokratiskt pensionärsförbund som förespråkar öppenhet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet, och medlemskravet är att man är pensionär eller sjukskriven. Förbundet ger pensionärer möjlighet att träffa nya – och gamla vänner, samt erbjuder en del medlemsförmåner såsom medlemsförsäkringar etc. SKFP är även engagerade i välfärdsfrågor och pensionsfrågor, vilket är rimligt med tanke på deras medlemsbas.

Tidningen Här & Nu

SKPF har sedan ett par år tillbaka en tidning som heter här & nu. Tidningen fokuserar på nyheter som framförallt ska tilltala den äldre målgruppen. Vanliga ämnen är;

  • Artiklar om mediciner
  • Artiklar om åldersdiskriminering
  • Artiklar om äldreomsorgen
  • Artiklar om nivån på pensionerna
  • Artiklar om livet som pensionär

Personligen tycker jag att det är roligt att det finns en tidning som riktar sig åt just pensionärerna – nämligen dem som byggt upp det här landet. Vill du bilda dig din egen uppfattning är det bara att googla ”här och nu” så kommer förslaget komma högt upp!