Tidningen SJU8NIO

Uppdragsgivare: Just Rivista

Utgivning: 4 ggr/år

Upplaga: ca 10.000 ex

Digitalt arkiv: SJU8NIO

Redaktionell kontakt: Mia Malmstedt, 031-708 66 95, mia.malmstedt@justrivista.se

Annonsering kontakt: Stephan Lohmander, 031-708 66 93, stephan.lohmander@justmedia.se

 

Vägen till alla avgångselever i gymnasiet i Storgöteborg!

Tidningen SJU8NIO distribueras direkt hem i brevlådan till alla elever i årskurs 9 i GR:s upptagningsområde. Tidningen har sedan år 2000 varit en viktig del i elevernas beslutsprocess inför gymnasievalet.