sju8nio.se

Uppdragsgivare: Just Rivista

Kajplats: sju8nio.se

Redaktionell kontakt: Mia Malmstedt, 031-708 66 95, mia.malmstedt@justrivista.se

Annonsering kontakt: Stephan Lohmander, 031-708 66 93, stephan.lohmander@justmedia.se

 

sju8nio.se hjälper eleverna i åk 9 med gymnasievalet – en smart gymnasieguide där man hittar information om samtliga gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Här finns samtliga gymnasier presenterade med aktuella program, kontaktinformation samt länk till skolans hemsida. Man kan söka efter skolor geografiskt eller efter utbildningsutbud – var för sig eller i kombination. sju8nio.se kompletterar tidningen SJU8NIO och på guiden återfinns också svar på många av de frågor som eleverna har inför sitt gymnasieval, viktiga datum samt en presentation av samtliga gymnasieprogram.