Miljön är allas vår ensak

Människan är helt beroende av naturen och ansvaret för miljön är allas vår ensak. Respektive bolag i bolagsgruppen skall medverka till en långsiktig och positiv miljöutveckling genom att i organiserad verksamhet arbeta för att minimera skadlig miljöpåverkan. Som medieproducerande aktör är det möjligt att medverka till att fatta bra miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten. Det innebär att man måste ge alla medarbetare kunskap i de miljöfrågor som rör produkter och tjänster, och uppmuntra till aktivt deltagande när det gäller åtgärder för att förbättra miljön.

Det som kännetecknar miljöarbete är dels miljöanpassade produktioner för kunders räkning och dels en medvetenhet när det gäller interna arbete på företaget. Det betyder att man exempelvis beaktar miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar och arbetar bland annat med certifierade tryckerier. Vi på justmedia.se undviker PVC-plaster och använder lågenergilampor i största möjliga mån.

Arbetar med att minska användningen av material- och pappersförbrukningen i den dagliga verksamheten är viktigt, exempelvis genom att sköta all intern korrespondens och korrekturläsning på digital väg. Ledningen i respektive bolag ansvarar för inventering av kontorens energianvändning, miljökrav för upphandling av tjänster och produkter, samt utbildning av personal i miljöfrågor.