Långsiktighet och lönsamhet är grundläggande!

Just Media har sedan starten 2003 dagligen arbetat med utveckling och försäljning av många olika typer av medieutrymmen. Vår gedigna erfarenhet av affärer och affärsmannaskap samt av olika arenor, öppnar och utvecklar nya marknader för redan existerande tidskrifter, såväl som för nya medieprojekt. Det gör att vi kan erbjuda helhetslösningar inom medieförsäljning. Grundläggande för de affärer vi gör är att de skall bygga långsiktighet och lönsamhet, för alla parter.

Genom våra systerbolag har vi också en gedigen kunskap om det redaktionella arbetet, såväl som affärsutveckling och försäljning inom fackmässor, av sponsorsamarbeten, monterutrymmen och övriga kringtjänster.

Vår styrka är att se affären, och genomföra den.