Hos oss är det alltid högtryck

Vi arbetar kontinuerligt med ett flertal olika typer av publikationer, både periodiska och tidningar av mer tillfällig karaktär, print som digitalt. Under ett år blir det ungefär 100 utgivningar av mässtidningar, kundtidningar, evenemangstidningar, fackpress, medlemstidningar och bilagor i dagspress.