Digitala arenor – komplement till print

Som komplement till våra fack- och specialpress driftar vi överskådliga branschguider och webbtidningar på Internet.

Våra guider gör det enklare för kunder att hitta leverantörer av tjänster eller produkter inom våra fackområden och kan användaren selektera efter geografiskt område, specifika verksamhetsområden eller använda funktionen frisök.

Webbtidningarna uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen från respektive fack- eller specialområde.