Mässans Tidning

Uppdragsgivare: Svenska Mässan

Utgivning: 4 ggr/år

Upplaga: ca 8.000 ex

Digitalt arkiv: Mässans Tidning

Redaktionell kontakt: Pernilla F. Berger, 031-708 66 88, pernilla.falkman.berger@justrivista.se

Annonsering kontakt: Stephan Lohmander, 031-708 66 93, stephan.lohmander@justmedia.se

Annonsering kontakt: Daniel Olofsson, 031-708 66 87, daniel.olofsson@justmedia.se