Tidningen Marknadscheferna

Uppdragsgivare: Marknadscheferna

Utgivning: 3 ggr/år

Upplaga: ca 15.000 ex

Digitalt arkiv: Marknadscheferna

Redaktionell kontakt: Pernilla F. Berger, 031-708 66 88, pernilla.falkman.berger@justrivista.se

Annonsering kontakt: Sara Erkhagen, 031-708 66 96, sara.erkhagen@justmedia.se