Tidningen Körsång

Uppdragsgivare: Svenska Körförbundet

Utgivning: 4 ggr/år

Upplaga: ca 14.000 ex

Digitalt arkiv: Körsång

Redaktionell kontakt: Mia Malmstedt, 031-708 66 95, mia.malmstedt@justrivista.se

Annonsering kontakt: Evelina Karlsson, 031-708 66 98, evelina.karlsson@justmedia.se