SJU8NIO växlar upp

Tidningen SJU8NIO har sedan år 2000 utkommit fyra gånger om året och har distribuerats till elever i åk 8 och 9 genom grundskolorna i GRs upptagningsområde.

Från och med 2013 kommer tidningen att distribueras direkt hem till eleverna i GR-regionen via postdistribution. Utgivningstakten är den samma som tidigare. I samband med förändringen utvecklas också den redaktionella idén och större fokus kommer därför att läggas på grundskolans avgångselever i syfte att understödja eleverna så mycket som möjligt under valprocessen till gymnasiet.

Tidningen SJU8NIO kompletteras också sedan några månader tillbaka av www.sju8nio.se, en smart sökmotor på nätet med samtliga gymnasier presenterade med aktuella program, kontaktinformation samt länk till skolans hemsida jämte presentation av aktuella gymnasieprogram samt övrig viktig information om valprocessen.