Tidningen Assistans

Uppdragsgivare: Just Rivista

Utgivning: 6 ggr/år

Upplaga: ca 9.500 ex

Digitalt arkiv: Assistans

Redaktionell kontakt: Petra Hansson, 031-708 66 83, petra.hansson@justrivista.se

Annonsering kontakt: Evelina Karlsson, 031-708 66 98, evelina.karlsson@justmedia.se

 

Tidningen Assistans – för dig inom LSS

Tidningen Assistans är en informationskanal direkt till dem som tar beslut och till dem som använder sig av olika assistanstjänster och hjälpmedel. Assistans distribueras direkt till prenumeranter, brukare, anhöriga, beslutsfattare och handläggare av handikappfrågor i samtliga kommuner och landsting, utbildningsenheter, assistansbolag, försäkringskassor och arbetsförmedlingar, dagverksamheter och flera olika boendeformer.

Tidningen arbetar för en allmän förändring i samhället där alla är jämlika. Assistans speglar assistentens och brukarens verklighet genom att ifrågasätta och granska, intervjua beslutsfattare, belysa lagar och rättigheter, fallgropar och lösningar. Tidningen Assistans följer upp konsekvenserna av assistansreformen, tittar på goda exempel från assistansverksamheten i Sverige och ger goda tips, råd och idéer som gäller brukarnas och assistenternas vardag.